home inburgering reintegratie examenbureau over ons contact
header 

logo
Alfa Bèta Consult is een volgroeid inburgering- en reïntegratiebedrijf, dat uit eigen ervaring weet hoe belangrijk het is om als anderstalige Nederlands te leren en kennis op te doen van land en cultuur om zo een plaats te verwerven in de Nederlandse maatschappij.

 

keurmerkDeze ervaringsdeskundigheid en voorbeeldfunctie blijken in de praktijk van grote betekenis bij het winnen van vertrouwen en het motiveren van cursisten. 

INBURGERING REINTEGRATIE EXAMENBUREAU CONTACT
diensten projecten overons contact

Alfa Bèta Consult organiseert voor verschillende doelgroepen specifieke trajecten. Deze bestaan uit twee onderdelen: een taalonderdeel en een variabel onderdeel: onder andere toeleiding naar werk, ouderparticipatie of maatschappelijke participatie.

 


 

...lees verder

Alfa Bèta Consult is in 2005 opgericht en heeft sindsdien op verschillende locaties en voor verschillende opdrachtgevers projecten uitgevoerd. Doordat Alfa Bèta Consult goed weet aan te sluiten bij de manier van denken en doen van onze cursisten, staan we positief bekend bij zelforganisaties en moskeeën in Amsterdam.

 

...lees verder

Sinds januari 2010 is Alfa Bèta Consult erkend als officiele exameninstelling en bevoegd tot het afnemen van het decentrale praktijkonderdeel van het inburgeringsexamen. U kunt bij Alfa Bèta Consult terecht voor 3 examenvarianten.

 

 

 

...lees verder

Wij stellen uw mening zeer op prijs. Wilt u informatie of heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Laat het ons weten dan zullen wij er alles aan doen u zo adequaat mogelijk te helpen.

 

 

 

 

 

...lees verder